Dyskryminacja- materiały edukacyjne

W 2020 roku nasza Fundacja Edukacyjna ODiTK  w partnerstwie z  Gdańską Fundacją Inkluzja i Fundacją Pracownia Inicjatyw Społecznych Transformatornia zrealizowała dofinansowany przez Miasto Gdańsk projekt „Dyskryminacja- materiały edukacyjne dla liderek i liderów gdańskiego społeczeństwa obywatelskiego”.
W ramach projektu powstały:

4 audycje radiowe dostępne pod adresem:   

https://www.mixcloud.com/radiosopocki/

4 filmy edukacyjne dostępne pod poniższymi linkami:’

Materiał o dyskryminacji bezpośredniej

https://www.facebook.com/fundacjainkluzja/videos/225501869087824

Materiał o dyskryminacji pośredniej

https://www.facebook.com/fundacjainkluzja/videos/429213768263478

Materiał o formach naruszeń praw pracowniczych

https://www.facebook.com/fundacjainkluzja/videos/504196837640854

Materiał o mobbingu

https://www.facebook.com/fundacjainkluzja/videos/1418904361781566

4 mini podręczniki do pobrania:

MOBBING W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM

DYSKRYMINACJA POŚREDNIA W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM

DYSKRYMINACJA BEZPOŚREDNIA W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM

OCHRONA PRAWNA OSÓB DYSKRYMINOWANYCH