Gdańska Szkoła Edukatorów i Edukatorek Antydyskryminacyjnych

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane rozwijaniem swoich kompetencji w obszarze prowadzenia szkoleń i warsztatów antydyskryminacyjnych do udziału w  Szkole Edukatorów i Edukatorek Antydyskryminacyjnych.

Szkoła przygotowana jest w oparciu o opracowane przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej wytyczne zawarte w dokumencie „EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNA I JEJ STANDARDY JAKOŚCIOWE”.

Obecna edycja Szkoły częściowo finansowana jest przez Miasto Gdańsk i jest adresowana do osób, które prowadzą lub będą prowadziły, warsztaty i szkolenia antydyskryminacyjne dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska oraz firm, instytucji, organizacji pozarządowych działających na terenie Gdańska.

Szkoła pozwala na ukończenie:

– 16 godzin Treningu Antydyskryminacyjnego;
– 40 godzin Treningu Interpersonalnego;
– 8 godzin szkolenia prawnego;
– 8 godzin warsztatów z zakresu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność;
– 8 godzin warsztatów z zakresu dyskryminacji ze względu na pochodzenie;
– 16 godzin warsztatów z zakresu dyskryminacji ze względu na płeć i orientację;
– do 80 godzin uzupełniającego kursu trenerskiego (5 modułów po 16 h – istnieje możliwość wybrania od 1 do 5 modułów)

 

Klauzula informacyjna RODO

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.