Doradztwo CSR

Wspieramy naszych Klientów w opracowywaniu i wdrażaniu polityki społecznej odpowiedzialności.

Oferujemy kompleksowe doradztwo, opracowanie i wdrożenie strategii a także szkolenia i warsztaty. Dzięki dużej sieci współpracy aranżujemy partnerstwa pomagając pozyskać Partnerów słusznych idei.

Nasze wsparcie skierowane jest do  firm, które w swoich strategiach CSR uwzględniają szeroko rozumianą edukację.

Humanistyczna twarz przedsiębiorstwa  niewątpliwie wpływa na zwiększenie zaufania i zadowolenia klientów, a zatem przynosi korzyści biznesowe. W dobie rosnącej  konkurencyjności wizerunek nabiera innego znaczenia i uwzględnianie w działalności biznesowej otoczenia zewnętrznego wpływa na sposób postrzegania firmy i powodują, że zmienia się kultura wewnętrzna organizacji stanowiąc wartość dodaną dla pracowników. Ale CSR to nie tylko nowy wizerunek, ponieważ odzwierciedla się w aspekcie ekonomicznym i społecznym.

 

.

Wśród naszych Klientów są zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i te należące do sektora MŚP.

 

Świadomość polskich przedsiębiorców w zakresie znaczenie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu rośnie z każdym rok a w ślad za tym przybywa firm, które z powodzeniem realizują działania związane z CSR.

 

W praktyce działania takie  jak: alianse strategiczne  (non-profit biznes), kodeksy  etyczne, kampanie społeczne, wolontariat pracowniczy, czy pay-roll stają się w świcie biznesu rozpoznawalne i powszechne.

 

Obszary wsparcia:

    opracowywanie, wdrażanie i audyt CSR

    tworzenie kampanii społecznych

    komunikowanie wewnętrzne i zewnętrzne działań CSR

    szkolenia i warsztaty

    wsparcie w tworzeniu aliansów strategicznych