Nasze projekty

Szkoła Edukatorów i Edukatorek Antydyskryminacyjnych

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane rozwijaniem swoich kompetencji w obszarze prowadzenia szkoleń i warsztatów antydyskryminacyjnych do udziału w  Szkole Edukatorów i Edukatorek Antydyskryminacyjnych. Szkoła przygotowana jest w oparciu o opracowane przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej wytyczne zawarte w dokumencie „EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNA I