Biznes

Team Building

szkolenia z sercem i rozumem – jak połączyć projekt szkoleniowy ze społecznie odpowiedzialnymi działaniami firmy

Główną ideą przyświecającą przygotowaniom projektu TEAM BUILDINGU było połączenie działań szkoleniowych z aktywnością społecznie użyteczną. Uważamy, że obie kwestie działają na siebie wzmacniająco. Cały projekt jest tak pomyślany, aby przynosił wymierne korzyści każdej stronie. Proponujemy firmom wsparcie w zakresie działań CSR w postaci organizacji remontów świetlic socjoterapeutycznych, domów dziecka, placów zabaw, szpitali itp. placówek lub miejsc. Realizacja przedsięwzięcia jest jednocześnie formą szkolenia z zakresu budowania efektywnego zespołu, współpracy, komunikacji i zarządzania projektami z elementami integracji. W trakcie remontu zespół pracowników jest moderowany i obserwowany przez doświadczonych trenerów, którzy na sesji feedbackowej udzielają informacji zwrotnej o pracy całego zespołu oraz każdego pracownika. Jest to również forma mini developmentu przeprowadzanego w bezpiecznych warunkach. Poza satysfakcją
z pracy na rzecz osób potrzebujących i możliwości wykazania się nowymi umiejętnościami pracownicy otrzymują również wiedzę na temat działania w grupie, jakości współpracy i realizacji zadania, celu i priorytetów. Cały projekt z perspektywy firmy nastawiony jest z jednej strony na działania CSR a z drugiej na zdobycie przez pracowników praktycznych umiejętności budowania zespołu i poznania sposobów kreowania atmosfery efektywnej współpracy w zespole.

Realizacja takich projektów jak TEAM BUILDING w ramach wolontariatu pracowniczego, przynosi firmom wiele korzyści. Poza oczywistym wzmocnieniem zewnętrznego wizerunku firmy i wzrostu jej społecznego prestiżu, co przekłada się na pozytywne postrzeganie jej przez konsumentów (ich lojalność), partnerów biznesowych i społeczność lokalną, istnieją korzyści indywidualne dla każdego uczestnika:

 • firma buduje i wzmacnia u pracowników poczucie więzi z organizacją. Dzieje się tak zwłaszcza wówczas, gdy pracownicy są bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu lub realizują swój własny pomysł i kiedy mogą w jego ramach realizować swoje zainteresowania, wykorzystać zdolności i talenty.

 • W takich przedsiębiorstwach wzrasta zaangażowanie pracowników, ich morale, lojalność, które przekładają się w dużym stopniu na wzrost produktywności. Jest to bardzo cenny efekt działań, mający nieocenione przełożenie na efektywność i wydajność pracowników.

 • Rezultatem udziału pracowników w projekcie jest niewątpliwie integracja pracowników, wzrost efektywności pracy zespołu, usprawnienie komunikacji oraz sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.

 • Poznanie wzajemnych zdolności i mocnych stron ułatwia współpracę i realizację celu.

 • Informacje od trenerów prowadzących pozwalają również na rozwój kompetencji zawodowych
  i osobistych.

 • Wartością dodaną i kluczową projektów TEAM BUILDINGU jest atmosfera pracy zespołu, charakteryzuje ją wzajemne zaufanie i zaangażowanie uczestników. Są to efekty i umiejętności, które kształtuje się za pomocą kilku szkoleń tradycyjnych.

Podsumowując, firmy realizujące projekty tego typu odnotowują wzrost efektywności działania firmy przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Oszczędzają one na tradycyjnych szkoleniach i wyjazdach integracyjnych. Dzięki wzmocnieniu swojego wizerunku, zmniejszają także wydatki przeznaczane na budowanie marki, wizerunku, PR, reklamę i promocję.

Dodatkowym atutem jest fakt, że wizerunek dobrego pracodawcy nastawionego na innowacyjność i umożliwiającego realizację ciekawych projektów, przyciąga młodych, zdolnych i proaktywnych ludzi.foto1

W Wielkiej Brytanii większość przedsiębiorców (wg raportu niezależnej agencji badawczej MORI – aż 80%) ocenia, że wolontariat pracowniczy przynosi większe korzyści dla wizerunku firmy i lepiej oddziałuje na pracowników, konsumentów, ale przede wszystkim partnerów biznesowych i lokalnych niż sponsoring czy reklama. To niewątpliwie duży bonus takiej działalności. Jednak organizowane przez nas akcje TEAM BUILDINGU, poza wymienionymi wyżej korzyściami, są przede wszystkim spotkaniem z drugim człowiekiem w potrzebie. To sposób odpowiedzialnego wykorzystania własnych zasobów i możliwości oraz świadome działanie na rzecz poprawy jakości życia lokalnych społeczności. Realizacja akcji to według nas działanie z sercem i rozumem (ale także paradoksalnie dla serca i dla rozumu), do którego serdecznie wszystkich zachęcamy i zapraszamy!

foto2Działania i projekty Teambuildingowe dostosowywane są do potrzeb i oczekiwań naszych partnerów. Poniżej prezentujemy przykładowy program projektu – renowacja planu zabaw. Głównym celem jest tutaj zbudowanie silnego zespołu przy jednoczesnym stworzeniu lub odnowieniu placu zabaw dla dzieci. Szkolenie nastawione jest na zdobycie praktycznych umiejętności budowania zespołu
i poznania sposobów kreowania atmosfery efektywnej współpracy w zespole.

Cele warsztatów:foto3

 • integrowanie zespołu, a tym samym skuteczne podnoszenie jego efektywności,
 • zdobycie nowych umiejętności w zakresie treningu umiejętności współpracy, budowania zespołu, oraz skutecznej organizacji pracy zespołu,
 • aktywne kształtowanie stosunków międzyludzkich,
 • trening przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych oraz metod grupowego rozwiązywania problemów,
 • poznanie procesów zespołowych i organizacyjnych.
 • budowanie sprawnych kanałów komunikacji między członkami zespołu projektowego,

 

Przywództwo z końmi

Warsztaty opierające się na pracy z koniem to innowacyjna i nowatorska propozycja w Polsce, uznana
w skali światowej i wykorzystywana w wielu krajach od kilkunastu lat. Doceniły ja, miedzy innymi: Bank Millennium, BZ WBK, HP, IBM, PLIVA, Procter & Gamble, Siemens.

Podczas warsztatów uczestnik ćwiczy, przygląda się i po analizie tworzy plan działania – określa, które zachowania blokują jego skuteczność interpersonalną, które z nich trzeba eliminować, a które są pożądane i trzeba je wzmacniać. Uczymy i pozwalamy uczestnikom poznawać siebie oraz swoje mocne i słabe strony w sposób praktyczny – dzięki temu proces zapamiętywania zdobytych w czasie szkolenia umiejętności i wiedzy jest efektywny, a zdobyte w ten sposób kompetencje można już następnego dnia zastosować w pracy.

Dlaczego Konie?

Stanowią metaforę życia, pracy i relacji. Konie są zwierzętami społecznymi z określonymi rolami w stadzie i wyrazistymi osobowościami, potrzebami i wyzwaniami – praca z nimi dostarcza szeroką gamę możliwości uczenia się na metaforze. Udzielają szczerej informacji zwrotnej. Konie bezbłędnie wyczuwają ludzki poziom zaufania, uwagi, umiejętności interpersonalnych i reagują szczerze – nie mają ukrytych agend, obaw przed zranieniem, uczuć czy troski o tytuły i pieniądze. Oczekują jasnej komunikacji.

Zdolność do wpływu na konia wymaga bezpośredniości, pewności, planu, jasności, uwagi na język ciała oraz ton głosu. Jeśli ludzie nie wiedzą, co chcą zrobić – koń nie zareaguje. Jeśli nie są wystarczająco pewni siebie – koń ich zignoruje. Pomagają pokonać obawy i rozwinąć pewność siebie. Konie są dużymi i silnymi zwierzętami, co naturalnie tworzy okazje dla uczestników, żeby pokonać strach i rozwinąć pewność siebie oraz przenieść poczucie pewności siebie do pracy i życiowych wyzwań.

Koń dociera bezpośrednio do „JA”

Koń ma naturalną zdolność pomijania tego „jak chcemy się pokazać, jaki wizerunek stworzyć”, przedziera się przez nasze „obawy i niepokoje – często nieuświadomione – czyli te nasze reakcje, które w toku nauki i rozwoju uznaliśmy za szkodliwe dla nas i dociera do naszego prawdziwego „ja”, gdzie ukryte są prawdziwe potrzeby i pragnienia.

Informacja zwrotna konia – trenera jest więc zawsze szczera i pozwala nam na jeszcze lepszy kontakt ze sobą samym. Dzięki temu zwiększa się nasza samoświadomość i w procesie pracy z ludźmi nasza uwaga skierowana jest maksymalnie na drugą osobę.

Korzyści dla uczestników

 • Szkolenia wspiera kształtowanie skutecznego przywództwa oraz pomaga rozpoznawać style przywódcze.
 • Umożliwia poznania własnych zachowań, obserwację nawyków i eksperymentowania z nimi.
 • Uczestnik o­trzymuje natychmiastową i obiektywną informacja zwrotna od konia – uczestnik nie podlega ocenie drugiego człowieka.
 • Możliwość uczenia się od innych uczestników poprzez wymianę doświadczeń, spostrzeżeń.
 • Uczestnik silnie zapamiętuje doświadczenia dzięki temu, że są one połączone z emocjami, tzw. kotwiczenie emocjonalne.
 • Warsztat umożliwia lepsze poznanie swoich strategii wobec nowych wyzwań, reagowania na zmiany oraz trudności.
 • Uczestnik ma możliwość doświadczać rezultaty, jakie może osiągnąć komunikując się i wywierając wpływ.
 • Szkolenie wspomaga w tworzeniu planu wyznaczania i osiągania celów.
 • W dużej mierze skłania do pokonywania własnych słabości oraz brania odpowiedzialności za swoje działania.
 • Pozwala na poszerzanie świadomości oraz repertuaru dostępnych zachowań.

Założenia metody

Koncepcja rozwoju ludzi poprzez Przywództwo z końmi oparta jest na zasadach uczenia się, w kierunku, w którym rozwija się współczesna edukacja. Są to min.:

 • Uczenie się poprzez doświadczenie.
 • Uczenie się poprzez samodzielne stawianie sobie celów i poszukiwanie rozwiązań.
 • Uczenie się poprzez tzw. kotwiczenie emocjonalne zapewniające trwałe zapamiętywanie
Biznes

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *