Współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Fundacja Edukacyjna ODITK została zaproszona do współpracy w ramach Społecznego Komitetu Doradczego przy projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Jest to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jednym z jego najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły, oraz współpracy z otoczeniem szkoły, np. samorządem, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, i innymi podmiotami. Ważnym elementem jest opracowanie standardów takiej współpracy w celu dalszego upowszechniania ich w szkołach.

Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

. http://www.szkolawspolpracy.pl/

Przez cały okres trwania tego przedsięwzięcia, jego działania opiniować będzie właśnie Społeczny Komitet Doradczy (SKD) w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, federacji, organizacji, portali edukacyjnych, mediów i innych instytucji.

 

29 maja 2014 odbyło się w Ministerstwie Edukacji  spotkanie inaugurujące działanie SKD, a w dniach 13 i 14 czerwca pierwsze spotkanie warsztatowe. Fundacja Edukacyjna ODITK będzie zaangażowana w działania dwóch grup roboczych w ramach projektu, tj. grupy zajmującej się opracowaniem Modeli Współpracy, oraz grupy poświęconej wypracowaniu propozycji zmian legislacyjnych.

Współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *